Quran

Menjemput Taubat Sebelum Terlambat

By July 19, 2013October 5th, 2015No Comments

“Sesungguhnya Taubat di sisi Allah hanyalah Taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang Kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.Dan tidaklah Taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang”. dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. bagi orang-orang itu Telah kami sediakan siksa yang pedih”.(QS 4:17-18).

Saudaraku yang di Rahmati Allah… Sesungguhnya pintu bertaubat terbuka setiap saat kecuali jika melanggar batas-batasnya atau syarat-syaratnya. Allah menerima taubat karena jahil, jahil dalam arti “tanpa sengaja”. Ketika lupa atau kalah dengan hawa nafsu bisa disebut jahil, jika ia sadar ia tidak menunda-nunda dan segera bertaubat. Orang seperi itu diterima taubatnya.

Taubat tidak berarti melakukan keburukan, tapi syarat bertaubat tidak menunda atau mengulurnya bahkan menunggu kematian dirinya. Bahasa lain disebut ‘isror alal ma’ashi’ membiasakan diri kepada maksiat. Adalah Kematian yang Indah jika sebelum ia datang kita telah menjemput taubat, tiada keindahan yang lebih indah kecuali ketika kita menghadapNya dengan dosa yang telah diampuni Allah SWT, Taubat kita diterima Allah SWT, semoga kita termasuk diantaranya Aamiin.

Penulis : Drs. Sulamul Munawaroh

Leave a Reply