DEPOK – Salah satu implementasi penanamkan karakter Sholeh dari SMART ialah mengajarkan dan melatih ananda terbiasa mengucapkan dan menjawab salam. Siswa TK A dari TK Islam Terpadu Nurul Fikri diberi edukasi bagaimana sikap seorang muslim jika berjumpa dengan orang atau masuk ke dalam rumah dengan mengucap salam dan menjawab salam bila ada yang memberi salam.

“Alhamdulillah, teman-teman kecil di kelas A telah berlatih mempraktekkan adab saat bertemu dan masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan dan menjawab salam,” kata Siti Patimah, salah satu humas SIT Nurul Fikri.

Seperti yang disampaikan Rasulullah, “Demi Dzat yang diriku di dalam kekuasaan-Nya kamu tidak masuk surga kecuali beriman dan kamu tidak beriman (dengan sempurna) sehingga kamu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepadamu atas suatu perkara apabila kamu melakukannya, niscaya kamu saling mencintai? Sebarkanlah salam diantara kamu.” (H.R Muslim).

“Ananda berlatih dengan kakak juga Bunda, semoga menjadi anak sholeh dan sholehah yang disayangi Allah dan Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya,” lanjut Siti Patimah.

Leave a Reply