SIT NURUL FIKRI

Kemuliaan Guru

By November 26, 2015 No Comments

Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat Guru. Dalam suatu hadits Nabi bersabda ”Bukan umatku barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak kasih kepada orang yang lebih muda dan tidak menunaikan hak guru-guru”. (HR. Ahmad)

Dalam hadis lain, “Sepatah perkataan yang baik yang didengar oleh seorang mukmin, lalu diajar dan diamalkannya, lebih baik daripada ibadah setahun”.

“Sesungguhnya Allah, para malaikat, isi langit dan bumi, hinggakan semut di dlm lubang dan ikan dalam laut, semuanya berdoa semuanya mendoakan kepada orang yang mengajar manusia” (H.R. At-Turmizi)

Menurut imam Al-Ghazali “Guru merupakan Mashlikul Kabir: seperti matahari yang menyinari bumi, bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Guru patut disebut sebagai orang yang mulia yaitu berilmu dan beramal serta mengajarkannya”

Al Ghazali juga yakin bahwa Guru merupakan Siraj (pelita) segala zaman, orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya keilmuannya. Andaikata dunia ini tidak ada guru niscaya manusia seperti binatang, sebab mendidik adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan kepada sifat insaniyah dan ilahiyah.
Guru itu harus dihormati dan dimuliakan karena tugas guru adalah melanjutkan tugas para Nabi dan Rasul.

Selamat Hari Guru…!

Ust.Fahmy Alaydroes (Ketua YPPU Nurul Fikri)

Leave a Reply